Då man blir supporter till en idrottsförening så är det ett livslångt val. Och då är det ändå inte ett val. Åtminstone inte för mig.

Jag har ingen aning om när eller hur jag blev hammarbyit. Jag är uppväxt i Skärholmen, men trots söderläge om stan så var det inte en hammarbydominerad förort. Det fanns gott om bajare, men av någon anledning var solnaklubben också väldigt populär. Det är magstarkt att kalla Hammarby för ett medvetet val då jag var så ung att jag inte minns det. Däremot har det alltid varit naturligt. Några grannungar lurade i mig att jag skulle vara djurgårdare eftersom Skansen och Gröna Lund låg där, men det varade bara en vecka innan allt blev naturligt igen.

Supporterskapet går igenom många faser under en livstid. Jag har bara varit med de första fyrtio åren av mitt supporterskap, men redan där kan jag se tillbaka på ett engagemang som varierat. Från tider då bevakning bara har skett via tidningen och ett sportnytt som presenterades av gubbar i röda kavajer till att resa runt Sverige och sjunga från ståplats.

Sedan jag fick förmånen att ingå i Hammarby IF:s styrelse har min drivkraft varit att försöka stötta de som jobbar ideellt i de sjutton föreningar som ingår i Hammarbyfamiljen. Hammarby IF är numera en alliansförening och varje medlemsförening är en egen juridisk person som driver sin egen verksamhet och Hammarby IF har därför och ska inte heller ha något inflytande över respektive förenings verksamhet. Men Hammarby IF är det gemensamma kittet för samtliga delar av Hammarbyfamiljen och därmed har vi möjligheten att stötta alla de som sällan får beröm. De som ägnar långt mer än det som kan anses vara normal fritid, till att få föreningarna att fungera och att medlemmarna, såväl elitspelare som barn och ungdomar kan leva ett aktivt idrottsliv.

En annan del som är viktig är kärnvärden och etik inom idrotten. De senaste åren har flera händelser uppmärksammats i idrottsvärden där sexuella trakasserier, diskriminering och mobbning avslöjats. Det har inte rört Hammarbyföreningar vid dessa tillfällen, men det är naivt att tro att det inte skulle kunna förekomma i vilken idrottsförening som helst. På dessa områden kan Hammarby IF hjälpa till att lyfta ämnen, engagera kunniga människor och på det sättet hjälpa föreningsledningarna att skapa en trygg, öppen och positiv miljö för såväl barn och ungdomar som vuxna idrottare.

På det sättet tar också Hammarbyfamiljen det sociala ansvar man alltid tagit med sin verksamhet. Hammarby IF bildades i trakterna av de värsta slumkvarteren i Stockholm och har med sina engagerade supportrar och duktiga medlemmar haft stora framgångar genom åren, både idrottsligt och socialt. Ni är många som ser era närmaste vänner i den grönvita familjen, som har träffat er maka eller make genom Hammarby eller har tagit avsked av närstående med en grönvit fana vid kistan eller i begravningsannonsen.

I år har Bajen Fans vuxit till den största supporterföreningen i Stockholm då en engagerad och drivande styrelse lockat massor av nya och gamla medlemmar och visat vilket starkt supporterskap som stöttar klubben. Jag hoppas att det starka och positiva ledarskap som visar sig i många supportersammanslutningar också berikar Hammarby IF:s medlemsföreningar. Kanske väntar en ny fas i ditt supporterskap då du engagerar dig i ett förtroendeuppdrag för att utveckla Hammarbyfamiljens föreningar från insidan.

God jul och väl mött i Bajenland!

___________________________________________________________

Urban Rybrink,

ledamot i Hammarby IFs styrelse, tidigare pressansvarig för Hammarby Fotboll

Foto: www.kb.se
 
 
 
 

___________________________________________________________

Foto: www.hammarbyfotboll.se