Ett 20-tal av de supportrar som varit mest engagerade i arenafrågan var idag inbjudna till en guidad visning av Nya Söderstadion (även om våra guider envisades med att kalla den för något annat). Den här artikeln blir en kombination av Kents förträffliga bilder och mina egna iakttagelser/reflektioner.

Här är vi på plan 4. Det plan där de flesta av oss kommer att gå in på arenan. Här ligger nämligen entréerna till klacksektionerna på långsidan.  Plan 4 ligger i jämnhöjd med Globenområdet och man kommer att kunna röra sig relativt fritt (förutsatt att det inte är högriskmatch) kring arenan i gången som löper runt hela Nya Söderstadion. Det är först när man kliver in genom glaspartierna som man faktiskt befinner sig ”inne” på arenan.

Kort platsbeskrivning av Peabs representanter, fortfarande i gången på plan 4.

Här är vi placerade en bit upp på nedre etaget, på Västra långsidan. Avståndet mellan nedersta läktarraden och spelplanen är ca 6 meter. Vilket i stort sett motsvarar förhållandena på Söderstadion idag.

Nedre etage på Västra långsidan med ståplatskurvan på Norra till höger i bild.

Västra nedre, med vy bort mot Norra kortsidan.

Vy från mitten på nedre Västra långsidan bort mot Södra kortsidan.

Västra nedre med vy mot Södra kurvan och kortsidan.

Västra långsidan. Nu är vi inne på sjungande sittplats bredvid klacksektionerna.

Från ”innerplan” mot Västra långsidan och med Södra läktaren till vänster i bild.

Här står vi framför Norra nedre. Det som är en ren ståplatsläktare. Den kommer att rymma ca 3000 personer. Tyvärr är avståndet mellan nedersta ståplatsrad och plan 10 meter på kortsidorna.

När taket är öppet så kommer hela spelplanen att vara utan tak, däremot så hamnar alla läktarplatser alltid under tak.

Ännu en vy mot Västra långsidan. Glaspartierna ovanför nedre etage hade tidigare VIPloger. Dessa är nu borttagna och jag uppfattade inte riktigt vad som ersatt. Det har dock tidigare snackats om lounge/barmiljöer. Oklart vad det innebär konkret.

Vy mot Östra långsidan.

Från långt ner på Västra sidan med Södra kortsidan mitt i bild.

Även om flera i gruppen tycktes vara försiktigt positiva generellt så blev en av eftermiddagens största snackisar restaurangutrymmet bakom norra nedre ståplats. Det finns ett antal läktarrader bakom betongmuren ovanför de personer som står på kortsidan på bilden / under fönsterpartiet. Hur påverkas folket på ståplats av att ha restauranggäster ”i ryggen”? Hur kul är det för de som sitter i restaurangen att ha flaggor i ansiktshöjd? Något att verkligen fundera på för Hammarby Fotboll när de paketerar sina matcher och arrangemang.

Ännu en vy där vi har Västra långsidan till vänster och ser Södra kortsidan längst bort.

Full fart på snacket. Några ur Ultrasgrupperingarna försökte tolka in känslan på Norra nedre/ståplats. Bakom Norra ståplats, under själva restaurangen kommer det att finnas en större bar (själva bardisken blir 20 meter lång), dit även långsidesupportrarna bör kunna få tillgång. Återigen under förutsättning att det inte är högriskmatch.

Kurvan från Västra mot Södra.

En till bild på Västra långsidan.

Norra läktaren.

Det blir två våningsplan under själva planen. Längst ner blir det garage, och på det som  praktiken är markplan ska det placeras butiker.

Södra läktaren med kurvan mot Östra långsidan.

Vy från Norra nedre.

Norra nedre mot Västra långsidan.

En viktigt bild! Här ser vi det som jag tidigare refererade till som restaurangplatserna bakom/ovanför Norra nedres ståplatser. Man anar Norra kurvan bort mot Östra läktaren till höger i bild. Kommer restaurangen vara öppen under pågående match?

Utsidan! Hela fasaden kommer ha samma typ av struktur.

Avslutningsvis vill jag nämna den rätt intensiva diskussion som uppstod när vi återvände till PEAB och SGAs projektkontor i Slakthusområdet. Väl där så fick vi se prover på de två typer av stolar om är planerade för arenan. Alla stolar kommer ha stoppning på sitsarna. Mer stoppning i de som är Premiumkategori och mindre för oss vanlig dödliga på sittplats. Leverantör är samma bolag som fixat stolarna till Wembley. Diskussionen handlade om huruvida det är särskilt bra att stolarna sitter fast med ryggarna en bit upp mot bakomliggande rad, så att det vid måljubelras finns risk för att folk ramlar över stolsraderna. Personligen så tycker jag det påminner om hur det är på Hovet (om jag minns korrekt) och det är inget som hindrat oss tidigare, men jag tycker att debatten är för viktig för att avfärdas som rena missnöjesyttringar och jag vet att Bajen tar synpunkter på allvar. Mer i ämnet lär följa framöver.