Herminator
Deltagare
Antal inlägg: 12

Jag är inte statistiker eller ekonom, men jag har svårt att tänka mig att idén är att det skall vara en korrelation 1:1 varje år mellan löneskostnader och sportsligt utfall. Rimligen är detta något som varierar över tid, men där det långsiktigt finns en korrelation, inte att man lägger ut X på spelare, och därmed kan förvänta sig ett visst utfall sportsligt. När vi börjar få ihop en riktig serie att utgå ifrån kan vi börja diskutera huruvida resultatet motsvarar investeringarna. Innan dess känns det inte meningsfullt.
Sedan kan man vara nöjd eller missnöjd med prestationen och var vi befinner oss i ”processen”. Själv är jag lite orolig över att jag inte kan se den utveckling jag hade förväntat mig att kunna se. Men i det kortare perspektivet är det väl troligare att det beror på exakt hur vi spenderat pengarna än vilken allmän lönebudget/kostnadsnivå vi lagt oss på…