Abedi
Deltagare
Antal inlägg: 117

Om vi bortser från Nannes vara eller inte vara i Bajen så finns det en obehaglig sten vi någon gång måste våga lyfta på, den sportsliga kompetensen i föreningen.

Det finns ett gäng framgångsrika klubbar där ”det sitter i väggarna” och där kunskap och kompetens förvaltats och utvecklats under decennier vilket också borgat för framgång men även i enstaka fall som tunga ok, till exempels Pekings kräftgång under många år eller det komplex som grindif drivs av.

I Hammarbys fall har avsaknaden av sportsliga framgångar inneburit att vi behövt rekrytera sportslig kompetens externt, framförallt på seniorsidan. På ungdomssidan har det sett och ser mycket bättre ut. Den externa rekryteringen av sportslig kompetens har också slagit jävligt fel många gånger vilket i sig förklarats av otydliga kravspecifikationer och dålig kravställan från ledningar och i slutändan medlemmar med bristande kompetens i de sportsliga frågorna. De gånger det ändå gått bra har vi varit för dåliga på att använda fd spelare och tränare i verksamheten som ett stöd till ledningen.

När Nanne och Jingblad rekryterades var jag imponerad över hur Bajen jobbat. Ett sportråd bestående av hög kompetens med just de där fd spelarna och ledarna fanns på plats för kravställan och samtidigt en genomlysning av den seniora verksamheten vilket fick till följd av att vi sedan gjorde en mycket mer lyckosam rekrytering än tidigare. Linderoth 2001 och Nanne 2013, 12 år tog det att hitta rätt man för jobbet.

Då som nu sitter vi nu tyvärr återigen i knäet på en tränare med en sportslig expertis vida överlägsen den inom klubben i övrigt. Den här beroendeställningen är inte bra någonstans för Bajen. Jag gillar att Nanne utmanar ”tänket inom Bajen” och ställer krav, det behövs, men samtidigt måste det finnas en motpart. Den känns tyvärr mycket svag inom Hammarby vilket gör klubben handlingsförlamad särskilt när det går dåligt. Här har Sportrådet en mycket viktig uppgift framför sig. Förutom att både vara kravställare och stöd till sporten måste den långsiktigt den dagen Nanne slutar se till att klubben har ett fortsatt starkt sportsligt fundament att stå på.

Vi har grymma förutsättningar och har som klubb tagit många kloka beslut de senaste åren. Arenan finns på plats med Nordens högsta publiksiffror, en ny modern träningsanläggning är på g och ungdomsfotbollen är rekordstor samt har professionaliserats med kompetent folk där vi nu börjar ha flera spelare med i de yngre pojklandslagen. Sakta men säkert bygger vi upp rätt förutsättningar för den sportsliga prestationen för klubben. Vi har däremot en fortsatt resa för seniorfotbollen att göra och här går det alldeles för dåligt. Verksamheten kostar mer ön den smakar och fundamentet för den sportsliga kompetensen är alldeles för svagt.

Ska Bajen byta tränare är det inget 2009 vi snackar om utan en ny tränare och en sportslig ledning ska jacka i den resa Nanne ändå dragit igång. Ungefär så de stora framgångsrika klubbarna lyckas göra, för vet ni vad? De kickar/byter också tränare titt som tätt utan att för den skull ha för stora fluktuationer i tabellen. Varför? Jo, det sitter en enorm sportslig kompetens och kunskap i väggarna vilket omöjliggör att personberoendet av enda tränares vara eller inte vara är det som avgör hur klubben går.

Således, Oavsett resultat, bra som dåliga måste Hammarby stärka upp och säkerställa klubbens sportsliga ambitioner med kompetens runt klubben dvs ett Sportråd 2.0 med tydligare mandat bör utses och vara en permanent del av verksamheten/del av styrelsen framöver. Vem skriver motionen? Lyckas vi med detta och har vi det någorlunda redan på plats ska dessa ha konsulterats för länge sedan för att jobba med vem Nannes ersättare ska bli. Något man ändå hade behövt dra igång då hans kontrakt går ut efter nästa säsong.