Abedi
Deltagare
Antal inlägg: 117

BÄS: oavsett vad, Bajen själva har svårt att skilja på rollerna eller att man medvetet och på ett sätt naturligt kopplar ihop bolag med förening så är just otydligheten för det sportsliga arbetet för seniorfotbollen en stor jävla gåta just nu.

Tyvärr ser bygget av det sportsliga fundamentet här, det långsiktiga arbetet, ut att ha fått sig rejäla törnar. Personligen är jag av åsikten att det saknas sportslig kompetens i den styrelsen. Mycket arbete har gått åt att bygga ett fungerande bolag med bra ekonomi och de platser i den styrelsen som hade kunnat upplåtas av sportsliga intressen upptas av lama AEG-representanter. Således sätter man sig varje gång med kortsiktiga sportsliga lösningar och i knäet på en maktfullkomlig tränare och en sportchefs egna idéer. Vore mycket värt om frågan kan belysas mer inom en snar framtid. Det funkar liksom inte med så stora omsättningar av personal i den sportsliga ”staben” på sikt. Uppenbarligen verkar det vara en miljö som inte fungerar. En fråga för bolagsstyrelse samt för VD att agera på.