Bajenberndt
Deltagare
Antal inlägg: 196

Janis, vår föreningshistoria avskräcker till viss del men det gör även tiden med AEG som delägare. Det har gått upp och ner. Det är först under de tre senaste åren som vi har kunnat se en stabilitet. Jag kan inte se annat än att det till största del beror på de personer som har suttit/sitter i styrelser och i bolagets ledning. I det läget finns det all anledning att se över konstruktionen med AEG som delägare genom att utvärdera för- och nackdelar.
Att skylla på att de är amerikaner är en dålig ursäkt ifall vi nu skulle se fördelar med ett helägt föreningsägt bolag. Vad jag vet så har frågan inte ställts till AEG. Nu kanske du har annan information.
Att våra möjligheter till ”feta” sponsorkontrakt ökar med en ideell förening är föga förvånadsvärt, vilket också belyses av Abedi. Detta förslag från AEG får vi väl ändå se som ett rejält misslyckande.
Sen om detta är ett tillräckligt starkt argument för en förändring är svårt se utan en rejäl analys och utvärdering av frågan.