Kristof
Deltagare
Antal inlägg: 295

Nannes vision kostade, samtidigt kan jag tro att den bidrog till publikrusningen, så den var ändå självfinansierande. Till en viss del.
Men den skapade ju -som vi kan konstatera relativt stora övergångskostnader då det idag uppenbarligen finns ett stort rekryteringsbehov i truppen vilket också Jacob har varit tydlig med.

Hade Nanne varit kvar kontraktet ut så hade övergångskostnaderna kommit om ett år, till en okänd storlek. Jag tror inte dessa kostnader hade varit mindre, uppenbarligen trodde inte styrelsen heller det eftersom de investerade i Nannes exit och i Jacob.

Försäljningen av kontrakten med Saetra och Erik nu i början av 2017 har underlättat övergången. Tack för det.

Den stora risken i ekonomin är den stora exponeringen mot publikintäkterna, 53 procent av de totala är väldigt högt. Så det är viktigt att hålla intresset vid liv samtidigt som man arbetar med att öka de andra intäktsklasserna.

Sportslig framgång underlättar.