Kristof
Deltagare
Antal inlägg: 295

Jag skrev ju häromdagen att jag trodde att Hammarbys förbättrade position i tabellen (11 plats senaste två säsongerna jämfört med mittenlag-ish i Superettan) kunde tillskrivas de extra resurser som Nya Söderstadion har genererat och inte någon spektakulär förbättring i det sportsliga. Så jag sorterade lite data och fick fram nedan två figurer. Förutsättningarna:
Mätperioden startar 2011 eftersom 2010 fortfarande innehöll väldigt många dåligt presterande allsvenska kontrakt i Hammarby. Malmö FF är exkluderade eftersom deras personalkostnader har eskalerat senaste åren och gör att skillnaderna mellan de övriga klubbarna är mindre tydliga. Urvalsgruppen är klubbar som spelat i allsvenskan minst två säsonger under perioden 2009 – 2014, plus Hammarby, exklusive MFF.

Input (x-axel): personalkostnader i relation till urvalsgruppens genomsnitt. Medel = 1.
Output (y axel): sportslig framgång (1 delat med tabellplacering) en första plats i tabellen är alltså lika med 1. Plats 2 blir 0.5, 3 blir 0.33 osv.

Figur 1 är baserad på respektive klubbs genomsnittliga tabellplacering under den fem säsonger långa perioden i förhållande till respektive klubbs totala personalkostnader i relation till urvalsgruppens genomsnitt (summan av samtliga klubbars personalkostnader delat med antalet klubbar)
Figur 2 visar observationerna för respektive klubb och respektive säsong. T.ex. 2011 hade Hammarby 0,983 av den genomsnittliga personalkostnaden det året och man placerade sig på plats 27 (11:a i S1) Så 1/27 = 0,037037037

Den första figuren visar ju ett mycket starkt samband. Ju högre kostnadsmassa man klarar av att finansiera desto högre tabellplacering.
Den andra är mer spretig. Fotbollen är som tur är inte så förutsägbar. De går att prestera bra enskilda säsonger och det går att rasa med en hög kostnadsmassa.

Det intressanta är Hammarby i den nedre figuren. Jag har markerat de tre säsongerna innan Nanne i svart. Nannes två år i rött. Saknar full data för urvalsgruppen för 2016 men Nannes röda prick för den senaste säsongen landar troligen på nästan samma ställe som 2015. Klättringen upp i tabellen går nästan parallellt med trendlinjen, dock under den. MEN: Inte en enda avvikande säsong som de flesta andra klubbarna har haft.

Fem observationer är dock för lite för att kunna förutsätta att vår trend är linjär och därmed dra slutsatsen:
Hade processen fått fortsätta så hade vi nått en en femteplats. Vi hade dock varit tvungna att kunna finansiera personalkostnader i storleksordningen 100 miljoner kronor 🙂

Figur 1

Figur 2

  • Det här svaret redigerades för 6 år, 9 månader sedan av Kristof.