BAJEN ÄLTA NR 8
Deltagare
Antal inlägg: 1539

God morgon GU!

…somnar sent och vaknar tidigt är inte helt optimalt, men det har blivit så under sjukskrivningen!
I övrigt ser det ut som vanligt…typ som igår, förrgår osv….

Det har blivit mycket funderande om jag skall fortsätta som egen företagare eller avyttra och bli anställd!
Behöver ”tagga ner” och undvika stress m.m….vilket inte är lätt som egen och i den bransch man är i!
Vi får se hur det blir…det finns flera alternativ!

…det mest troliga är väl att man bara slentrianmässigt kör vidare! 🙂