nära döden
Deltagare
Antal inlägg: 38

Håller med Ev om scoutingverksamheten, dvs. att utfallet till stor del handlar om sådant man varken kan påverka eller förutsäga, eller, om man så vill, tur/otur. Instämmer även med att det viktiga är ett stort nätverk och erfarenhet hos de som är ansvariga för verksamheten. Detta gäller inte bara sportchefen, ty verksamheten kan inte bara vila på en person, utan måste bestå av just ett nätverk av personer och kontakter.

Scoutingen består av två delar; den ena delen består i att identifiera vilka spelare som är tillgängliga och som kan fylla lagets behov, och den andra delen består i att tillgripa rätt åtgärder för att den spelare man värvar också fyller behovet. Den del man har störst inflytande över är den andra delen, men även där kan man bevisligen misslyckas. Man kan jämföra med vilken verksamhet som helst, ibland tror man att man anställt rätt person, och sedan visar det sig att personen trots det inte håller måttet.