BAJEN ÄLTA NR 8
Deltagare
Antal inlägg: 1539

…för övrigt kommer Farbror Älta hamna under kniven i början på nästa år!
Efter nogsamt övervägande har Farbror Älta kommit fram till att det inte duger med 1 och knappt en halv arm för att kunna utöva sitt yrke….
Farbror Älta har därför ”flaggat” för att han absolut måste ”fixa till” muskelfästet i armen….
Den gode doktorn var inte sen att instämma när Farbror Älta förklarat sitt alltmer irriterande ”handikapp”!
Den gode doktorn har därför börjat kolla upp var detta skall ske….
Huddinge, Sofiahemmet eller Cityakuten är de som ligger närmast till hands..
Själva ingreppet är enkelt när man väl ”är på plats”, men en handspecialist måste finnas tillgänglig då ”vägen till” ingreppet är lite mer komplicerad!

…sedan väntar 3 månaders sjukskrivning och rehab!
Grävmaskinen kommer få semester tills Farbror Älta är på banan igen!