Kristof
Deltagare
Antal inlägg: 295

Hade inte den taktiska ändringen haft en avgörande betydelse, så hade man rimligen nöjt sig med omdisponeringen/bytet av spelarna men spelat likadant.