Herminator
Deltagare
Antal inlägg: 12

En fråga dök upp som jag inte reflekterat tillräckligt över tidigare. I övergångstider flyger alltid en massa siffror i luften, men inga av dem är egentligen meningsfulla i sig själva eftersom man inte vad man jämför med. Senaste exempel är eventuell övergångssumma för Sätra. Siffran sex miljoner nämns, men ingen vet vad de där millarna egentligen är. Ett annat är kopplingen övergångssummor och sign on. Man kan väl anta att det finns ett omvänt samband mellan de två, men därutöver är det dimmigt. På ett sätt påminner det om hyreslokaler på många marknader. Hyran är bara en del av kostnaden, så man räknar på totalkostnad över ett kontrakt istället. För en fotbollsspelare skulle det kunna översättas till totalsumman av (eventuell) övergångssumma, (eventuell) sign on till spelare, lön, skatter, arbetsgivaravgifter, allmänna och särskilda försäkringslösningar, och vad nu mer som kan individualiseras. På så sätt skulle man kunna (i vart fall på klubbnivå) jämföra utfallet av olika värvningar på ett mer objektivt sätt. Sedan är så klart resultatet beroende av prestationen på plan också, men som riktpunkt för värvningsarbetet och budgetarbetet så antar jag att man redan jobbar med något som i vart fall liknar detta.
Eller sparkar jag in en öppen dörr, och detta är sedan länge vedertaget?