BAJEN ÄLTA NR 8
Deltagare
Antal inlägg: 1539

…”han med armen” har i många år väntat på det oundvikliga dödsbeskedet rörande hans stilfulla telefon!
Innan telefonens slutgiltiga frånfälle är ett faktum, så laddas det inte upp med roliga saker i en ny lur! 😉
Dessvärre för alla som öppet hånar undertecknad för sin relik, så ser tidplanen för ett sådant inköp ligga många månvarv bort! 🙂
…den nöjde ägaren till ett av ”teknikens största under” får således även framledes stå ut med omgivningens sarkasmer! 🙂