Bajenberndt
Deltagare
Antal inlägg: 196

Bäs, du tar upp en fråga som i dagsläget borde ventileras. Nu är vi i en helt annan ekonomisk situation i förhållande till när AEG klev in. För AEG:s del kan det inte finnas några som helst ekonomiska vinster av betydande slag i att vara delägare i Hammarby fotboll, varken nu eller i framtiden. Det vore rimligt att de släpper sitt aktieinnehav mot en symbolisk ersättning. Frågan borde ställas till AEG och vad jag vet så har detta inte skett.

Denna fråga borde tas upp med styrelsen då jag även är övertygad om att merparten av föreningens medlemmar vill ha en förändring. För några år sedan ställdes frågan på en annan Bajen-blogg, med cirka 70 exklusiva medlemmar. 48 av dem svarade. 2 ville fortsätta med AEG och 46 ville att vi skulle avyttra AEG.