Kent Granqvist
Moderator
Antal inlägg: 60

Treo,
jag tror ju inte att 15-20 år inte är realistiskt. ”Medellivslängden” för en tränare blir väl bara kortare och kortare och oavsett hur mycket man pratar om kontinuitet verkar det ju inte gälla på tränarposition. Och där har väl Hammarby i samband med bytet av tränare nu senast varit ganska tydliga med att tränarens roll ”minskas” något och tränaren ska inte ha samma makt över spelare in och ut. Kontinuiteten ligger istället på andra ställen i organisationen och tränarbyten ska kunna ske utan att det ska få samma påverkan på truppsammansättningen som de haft de senaste gångerna.

Men vilka tränare som suttit längst och i vilka klubbar har jag ingen aning om. Inte heller hur framgångsrika de varit. Och där har vi ju litet av höna och ägget-diskussion. Har de i så fall varit framgångsrika för att de suttit länge eller suttit länge för att de varit framgångsrika?