Kristof
Deltagare
Antal inlägg: 295

Jag har blivit pro VAR på äldre dagar, faktiskt.

Liten snabb kommentar på bokslutet. Skulle jag behöva sammanfatta Hammarby Fotboll AB:s resultat för 2018 med en mening så skulle jag säga att ekonomin har blivit bättre men finanserna sämre (för ett par år sedan var det tvärtom, goda finanser men dålig ekonomi).

För första gången på många år har alltså Bajen presterat i par med kostnaderna, jo faktiskt ngt bättre till och med. Fantastisk!

Den första figuren visar årets relativa prestation i allsvenskan. Det är alltså hur mkt klubbkollektivet betalat i genomsnitt per respektive placering under tre säsonger, 2016 till 2018 med 10% konfisensintervall.

Finanserna då, inte lika fantastiskt.
Den andra figuren visar den finansiella utvecklingen. Intäkterna har ökat. Tillgångarna likaså Soliditeten (eget kapital av totalt kapital) har en negativ trend = ökad risk. Konsolideringsgrad som Elfsborg har haft som ett KPI är ner = ökad risk. Generellt är balansräkningen svag tycker jag, med tanke på att ekonomin ökat som den gjort. Det är en löneinflation som pressar marginalerna.

Vi ska komma ihåg att budgeten som kommunicerades på årsmötet för ett år sedan visade en vinst på 3.6 miljoner kronor för bolaget. Intäkterna landade på lite drygt 12 miljoner över budget. Resultatet närmare fem miljoner under.

Nu kommer ni säga att Paulsen och Neto pengarna från Januari 2019 gör att risk nyckeltalen har kommit ner.
Enligt en ögonblicksbild ju då är det ju så förstås. Men det återstår ju att se hur mycket av de pengarna som kommer att behöva spenderas under året för att motsvara de högre ställda förväntningarna på laget under 2019.
För sanningen är ju den att Pa Dibba pengarna förbättrade dessa nyckeltal den dagen han flyttade till Kina.

Så profit under 2019 vore välkommet. För erfarenheten säger att det kan vända och sen går fort utför om man gör ett par rekryteringsmisstag.