Paladin
Deltagare
Antal inlägg: 175

Det är fantastiskt skönt att inte vara indragen i drama längs nedre strecken. Jag undrar hur mycket mental energi Kalmar tappat senaste veckan. Går vi in och gör jobbet bör vi vinna.