Screen Shot 2014-04-29 at 20.03.50

Noter:

1)          Med ”ny sektion” menas huruvida Hammarby IF vid införlivandet redan hade en sektion för den aktuella idrotten, eller inte.

2)          Sektionen aktiv mellan 1948 – 1957. Nystartade i.o.m. att Enskede BoPS införlivades i Hammarby den 17 maj 2010. http://www8.idrottonline.se/HammarbyIFBTF-Bordtennis/OmHammarbyIFBTF/Historia/

3)          Definitioner:

Södermalm = Inkl. även Södra Hammarbyhamnen

Söder-om-Söder = De delar av Söderort som ligger närmast Södermalm

Söderort = Resterande södra delarna av Stockholms Stad, exvis Årsta, Hammarbyhöjden, Gröndal

Södertörn = Kommuner söder om Stockholms Stad

4)          ”Klara SK, framåtgående, ehuru ekonomiskt tryckta fotbollsklubben kommer att upphöra att existera. Det vita fotbollslaget som är mindre känt än det förtjänar kommer sålunda att tillhöra en banägande klubb.”    

5)          Uppgåendet i Hammarby IF i allt väsentligt drivet av bristen på bollplaner och då Kanalplan invigts 1915 sökte sig JIF till Hammarby IF.

6)          HTFF uppstod i mars 2002 när Pröpa SK överlät sin serieplats i division IV Stockholm Mellersta till Hammarby U. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Hammarby_TFF). Bildades av gymnasieelever vid Nya Elementar i Bromma. http://www.vastrasidan.se/web/hammarby-tff/

7)          Sektionen aktiv mellan 1919-1930. Nystartade i.o.m. BK Sparta och Årsta BK införlivades i Hammarby.

8)          Sektionen aktiv mellan 1939 – ?. Nystartade i.o.m. att Lundens BK införlivades i Hammarby.

9)          Friidrotten hade 1923 brutit sig ur Hammarby IF och startat IF Söderpojkarna. Oklart utifrån fakta på hifhistoria.se om Hammarby IF lade ner friidrotten eller om att andra tog över. Resultat friidrott finns från både 1924 och andra år. (http://www.hifhistoria.se/Historia/1923.html) Efter nio års bortovaro anslöt sig medlemmarna i IF Söderpojkarna till Hammarbys friidrott. En anledning var att Östermalms IP börjat bli för trångt med alla föreningar där, och Hammarby lovade att fixa till löparbanorna på Kanalplan. (http://www.hifhistoria.se/Historia/1932.html)

10)       Om bild finns på klubbmärke

11)       http://forsnet.se/hammarby-if-en-kortfattad-historiebeskrivning/

12)       IK Oliv hade sin verksamhet i Aspudden och spelade sina matcher i Brännkyrkahallen http://www.jogg.se/Traning/Tdbok.aspx?anvid=37568&n=

13)       http://www.silwingtroja.com/historia/

14)      Tränade och spelade matcher i Götahallen på Blekingegatan http://www8.idrottonline.se/HammarbyIFBTF-Bordtennis/OmHammarbyIFBTF/Historia/

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Sektionernas tidslinjer i Hammarby IF

Grön = Sektion vars verksamhet startade i Hammarby IF
Grå = Sektion vars verksamhet startade genom införlivande av annan klubb/förening
B = Sektionen startade i Hammarby IF
S = Sektionen avslutades i Hammarby IF

Screen Shot 2014-04-29 at 20.05.00