BAJEN ÄLTA NR 8
Deltagare
Antal inlägg: 1539

…Farbror Älta ville i all välmening ställa upp en stund på jobbet om det behövdes, trots att snoret rinner och host och nysattackerna avlöser varandra!
Efter samtal med arbetsledningen så fann de när de hörde Farbror Ältas ”ljuva” stämma att han använde resterande delen av dagen till återhämtning och inte minst tillfrisknande. 🙂 🙂 🙂
…dom tänker på Farbror Ältas väl! 😉