Herminator
Deltagare
Antal inlägg: 12

Ev?
Som sagt, vid en försäljning skulle man då så klart räkna av eventuell inkommen övergångssumma och komma fram till en sammanlagd nettokostnad över kontraktstiden. De exempel du nämner är intressanta, men bara delvis relevanta för frågeställningen om det idag finns/används någon form av nyckeltal.

Som nyckeltal känns det inte som en helt orimlig tanke, men jag kan se två omedelbara invändningar. Den första är mer teoretisk, att det inte alltid går att objektivt mäta vad en spelare gör på planen. Vissa spelare gör bara laget bättre, utan att det alltid syns i deras egen statistik i form av mål, passningar, spelade matcher etc. Den andra är mer praktisk, att det saknas incitament för klubbar att riskera att den typen av uppgifter blir offentliga eftersom det inbjuder till användning för onödiga förenklingar av mer komplexa samband, istället för som ett mätetal i en mängd andra mätetal. Så fort man börjar producera statistik om något så blir statistiken sitt eget rättfärdigande, och man stirrar sig blind på mätetalet istället för att sätta det i ett sammanhang. Truppens lönekostnader är väl ett exempel där utdrag ur en serie används som oreflekterat argument för den ena eller andra ståndpunkten istället för att man försöker hitta ordentliga förklaringar till utfallet med korrigeringar.