Herminator
Deltagare
Antal inlägg: 12

Kristof: Om man dessutom räknar av eventuella intäkter från transfer ut av spelaren och får ett netto så borde man väl i vart fall kunna utvärdera klubbens performance över tid utan att egentligen blanda in subjektiva kriterier och göra det till en spelarfråga? På så sätt borde också utvärderingen av sportsliga resultat relaterat till kostnadsmassan bli mer exakt.

Det stora problemet är väl tillgången till information. Det finns nog starka incitament för klubbarna att inte vilja ha den här typen av information offentlig. Både av externa konkurrensskäl, men också för att undvika osmickrande jämförelser med tidigare klubbledningar. Tillförlitliga datakällor känns som den stora utmaningen.