BAJEN ÄLTA NR 8
Deltagare
Antal inlägg: 1539

Senaste nytt om bandyhallen!

Uppförande av träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP

Genomförandebeslut

Fastighetsnämnden och idrottsnämnden hemställer i ett gemensamt ärende om att fastighetsnämnden medges rätt att uppföra en träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP till en investeringsutgift om 150,0 mnkr, samt att hemställa till kommunfullmäktige att godkänna genomförandet av projektet. I ärendet överlämnades samtidigt till kommunstyrelsen att medge idrottsnämnden ett tillägg till nuvarande hyresavtal med fastighetsnämnden om 8,6 mnkr år 1.

Kommunfullmäktige beslutar följande:

1. Fastighetsnämnden medges rätt att uppföra en träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP till en investeringsutgift om 150,0 mnkr.
2. Utgifterna för 2017 ska inrymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2018.
3. Fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska i övrigt beakta vad som framgår av utlåtandet.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutat enligt ovan, följande.
Idrottsnämnden medges rätt att teckna ett tillägg till nuvarande hyresavtal med fastighetsnämnden om cirka 8,6 mnkr år 1 till följd av investeringen.