BAJEN ÄLTA NR 8
Deltagare
Antal inlägg: 1539

….helt ärligt är jag inte rebellisk nog att bränna spillolja i fatet!
Ett sånt jävla miljösvin är jag inte! 😉
Hålet i ozonskiktet ovanför Älta skall få gott om tid att hela! 🙂

Med den miljöskatt som vi betalar på oljor, däck m.m., så åligger det servicefirmorna att ta med allt som byts ut vid varje servicetillfälle eller reparation!…och då behöver inte en massa ”hillbillies” och oseriösa entreprenörer gräva ner spillolja och en massa skit i backen, utan det lämnas in för återvinning ”utan kostnad”!

Är inte detta jävligt bra? Det behövs inget mer än en röst och ett piano!