Oldcontrarian
Deltagare
Antal inlägg: 50

Men Haglund och Khalili har inte tagit chansen.
Däremot har Jajic visat kvalité.