Nedan följer några enkla anvisningar och tips för deltagande på Bara Bajens forum.

LÄS dessa INNAN du registrerar dig!

Om registreringen:

 • För att delta på Bara Bajens forum krävs det att du registrerar dig.
 • Kravet på registrering har vi valt då vi tror att det höjer kvaliteten på diskussionen om vi känner igen varandras användarnamn samtidigt som det förenklar om vi skulle behöva moderera diskussionen vid något tillfälle.
 • Vidare har vi valt att utforma forumet som ett ”entrådsforum” med det senaste inlägget presenterat först.
 • Registreringen är mycket enkel och är gjord i en handvändning.
 • OBS!!! Önskar du ett användarnamn som innehåller ”å”, ”ä”, ”ö” eller andra ”konstiga tecken” se längst ned på denna sida.
 • Efter du registrerat dig får du ett lösenord via mail som du lätt kan ändra efter det att du loggat in första gången.
 • Ändra lösenord gör du genom att klicka på ditt ”användarnamn” längst upp till vänster och därefter klicka på ”redigera profil”.
 • Även supportrar till andra lag än Bajen är välkomna att registrera sig och delta i debatten.
 • Ett KRAV för dig som inte är bajare är dock att du i ditt val av användarnamn – på ett eller annat sätt – gör dina lagsympatier tydliga. Samt att du deltar i diskussionen med vetskap om att du är gäst.

Om gravatarer (dvs. den lilla bilden under ditt användarnamn):

 • Önskar du en skapa en egen gravatar (liten bild nedanför ditt användarnamn) kopplad till din profil är det bara att – efter det att du registrerat dig här på Bara Bajen – skapa ett konto och lägga in din bild på www.gravatar.com.
 • Notera att du då måste använda samma e-postadress som du använde för att registrera dig här på Bara Bajen.
 • Detsamma gäller för dig som redan har ett WordPress-konto och vill koppla detta till din registrering här på Bara Bajen. Samma e-postadress på båda ställen.
 • Önskar du INTE denna koppling måste du således registrera dig här på Bara Bajen med en annan e-postadress än den du har i din registrering på WordPress.
 • Observera att det kan ta en liten stund innan kopplingen mellan gravatar.com och Bara Bajens forum klickar till. Ha lite tålamod.

Om användande av HTML-kod i inläggen:

 • Du kan använda bl.a. följande HTLM-kod
  • Fetstilad text:        <strong>Text</strong>
  • Kursiv text:             <em>Text</em>
  • Citattext i block:   <blockquote>Text</blockquote>

Användarnamn med ”å”, ”ä”, ”ö” eller andra ”konstiga tecken”:

 • Gå in på registreringssidan och ange ett användarnamn (utan å, ä eller ö) som är så likt det användarnamn du egentligen önskar; t.ex. ange ”Sodermalm” istället för ”Södermalm”.
 • Färdigställ därefter registreringen.
 • Logga in med det användarnamn du angav ovan och det lösenord du fick via mail. (Hur du ändrar lösenord framgår högre upp på denna sida.)
 • Klicka på ditt namn längst upp till vänster, dvs ”Hej, Namn
 • Därefter trycker du på knappen ”Redigera”
 • I fältet för ”Förnamn” skriver du nu in det användarnamn du egentligen önskar. I detta exempel ”Södermalm”.
 • Tryck på knappen ”Uppdatera profil”
 • Tryck på ordet ”Redigera igen>>”
 • Nu väljer du i fältet ”Visa namn som” det namn du vill ska synas på forumet.
 • Tryck på knappen ”Uppdatera profil”.
 • VIKTIGT: När du i framtiden loggar in måste du göra det med det användarnamn (dvs. det utan å, ä eller ö) du använde vid registereringen och INTE ditt alternativa användarnamn.

Några viktiga kommentarer kring möjigheten att ändra användarnamn:

 • I och med denna lösning kan du som så önskar – från tid till annan – skapa olika varianter på ditt användarnamn.
 • T.ex. ”Södermalm” kan bli ”Södermalm – Eguren for ever”
 • Bara Bajen Redax har dock ett villkor för att hålla denna möljighet öppen.
 • Ditt ursprungliga användarnamn måste tydligt framgå. Om du nu inte avser att helt ändra användarnamn för all tid och evighet.
 • Observera att vi INTE accepterar några postningar under ”falskt flagg”. Dvs. du får inte använda varianter på andra medlemmars användarnamn för att posta inlägg i dessa namn.
 • Dessa ”villkor” hoppas vi att ni kan acceptera. Allt för att vi ska kunna ha ett öppet forum där vi kan lita på varandra och veta vem som skriver vad.
 • Dessutom ser vi i Redax hur som helst vem som skrivt vad efteråt 🙂