Kent Granqvist
Moderator
Antal inlägg: 60

Kristof,
man ska också ha, med samma ordalydelse men i positiv bemärkelse, ”en stor respekt för att söndagens publiksiffra är den näst sämsta under vår nuvarande allsvenska sejour”…
Vi pratar alltså om att 20.516 pers. Imponerande att det är näst sämsta siffran!