Abedi
Deltagare
Antal inlägg: 117

Att det fluktuerar kraftigt mellan 20 K och 30 K är inget konstigt. Mellan 15-20 är det betydligt färre fluktuationer de senaste 2 åren och där finns också utmaningen. Man kan å ena sidan stirra sig blind på hur mycket mer publik vi har än många gäng men samtidigt har vi ett extremt mycket större utbud av potentiella åskådare samt de bästa infrastrukturella förutsättningarna för fotboll i norra Europa. Att inte snitta minst 20 K i Stockholm är för jävla dåligt egentligen med de förutsättningarna. Att Gringården släpar efter säger mer om dem än om oss. Dock, det gäller att fortsatt jobba vidare och höja nivån ytterligare ett snäpp för att ligga kvar i topp. Finns väldigt lite erfarenhet av detta i Sverige och det saknas kompetens att driva klubbar med såna publiksiffror vi har och har haft. Här kan jag vara orolig för hela klubben att det i slutändan visar sig att det vi nu tycker är fantastiskt om några pr kanske inte var så fantastiskt? Det sista Bajen ska göra nu är att luta sig tillbaka utan ständig utveckling måste vara ledordet. Tycker det finns oerhört mycket mer att göra med Nya Söderstadion och Bajens ställning i Stockholm och Sverige. Finns ett stort behov av att lyfta hela klubben några nivåer under närmaste åren med arenan och publiken som viktiga parametrar.

Till sist, gäller också Nanne och Jingblad. Ribban ska läggas högt och kravbilden måste successivt höjas. Bättre spel och bättre sportsliga resultat ska vara en självklarhet. Likadant där, scouting liksom coachning måste höjas flera nivåer och framgent måste klubben våga fråga sig själva om vi har alla pusselbitar på plats för detta.