Kristof
Deltagare
Antal inlägg: 295

Kent, sent svar men en sjätte plats tycker jag att man borde kunna kräva det här året.
Framför allt med tanke på de investeringar man gjorde förra sommaren och som pressade vinsten till <10mkr på nästan 100 mkr i omsättning.

Jag kan förvisso leva med en 8:e plats om den kommer till efter att man har sålt spelarkontrakt tack vare god individuell utveckling som försvagat sportsliga prestationer under hösten men stärkta finanser vilket ju också är ett internt mål. Eller leva och leva, ingen dör ju om resultaten inte uppnås..