Bedon
Deltagare
Antal inlägg: 176

Oj
Det formuleras ju en hel del här!
Grattis Älta!! Lite i efterskott men ända lika hjärtligt.
Å lycka till med operation och återhämtning osv!
Han är allt en stilig karl, den där Tysken! Undrar om han är religiös? Han har ju bett!

Vafalls? Håller vi på att bli lika hemlösa som de hemlösa???? Det får icke ske. Är gulaschkvällen en bra kväll för framtidsplanerande? Det tycker jag.

Nu är det fredag. I morgon är det Zinken och på kvällen kalas hos Farbror Dahlstrand. Å på söndag är det sånt dära vahetere …

Fridens