Herminator
Deltagare
Antal inlägg: 12

”hjälpa spelarna med de situationer som kan uppstå runt omkring fotbollen, och han kommer att fungera som en förlängd arm in i spelargruppen”
All respekt till Pablo, och det är möjligt att detta är något som blir viktigare när det kommer spelare som inte har samma bakgrund, språk och referensramar som alla andra, exempelvis brassar, men jag håller med om att det finns få saker som signalerar brist på kostnadsmedvetande som en massa managers överallt.