Bajenberndt
Deltagare
Antal inlägg: 196

Johannes och Abedi, en viss oro kan jag känna för att inte Sportrådet har tillräckligt starkt inflytande. Det var vår mening när vi tillsatte det att det skulle vara en fristående resurs för både bolagsstyrelsen men också som stöd för ”ägarna” föreningsstyrelsen, vilka bl.a. agerade när det gäller Greggs försvinnande. Samt att rådet indirekt skulle styra över tillsättningen av både tränare som sportchef. Vet inte om den organisationen har satt sig. Litar på Jensa som person men båda styrelserna måste styra upp organisationen ifall Nanne/Mats har tagit över för mycket.
Så blev ju fallet för Lindroth då Sportrådet med Billy Ohlsson sidsteppades, vilket var en av få misstag från Lindroths sida. Tony G hade ingen styrning alls utan fick härja fritt med Lasse Erikssons goda minne. Sen utbröt ju anarkin som Johannes så fint redogjorde för.